Term and Condition

Term and Condition ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บ Ruay88

Term and Condition ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณกับเว็บหวย Ruay88 และนำไปใช้กับการใช้งานหรือแพลตฟอร์มของเราไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ (เว็บ มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นใด)

โปรดทราบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดที่สละสิทธิ์ในการเรียกร้อง การเรียกร้องแบบกลุ่ม หรือตัวแทน และกำหนดให้ดำเนินการตามข้อพิพาทในอดีต ที่ค้างอยู่ และในอนาคตระหว่างคุณและเรา ผ่านการอนุญาโตตุลาการรายบุคคล เว้นแต่จะยกเลิกภายในเวลาที่กำหนด

1. การสมัครและการยอมรับ

1.1 ทั่วไป ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์และบริการของคุณ เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

1.2 การยอมรับข้อกำหนดที่รวมเข้าด้วยกัน คุณไม่สามารถเข้าถึง ใช้เว็บไซต์หรือบริการ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดออกจากเว็บไซต์ทันที การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้จะถือว่าคุณยอมรับสิ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว :

  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • ข้อตกลงการประมวลผลธุรกรรมบัตรเครดิต
  • กฎเฉพาะที่ใช้กับแต่ละกิจกรรม

1.3 ข้อกำหนดอายุขั้นต่ำและความสามารถ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในการเข้าถึงเว็บไซต์ แม้ว่าจะมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป คุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการได้ และอาจไม่ยอมรับข้อกำหนด หากยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่สามารถทำสัญญาผูกพันภายใต้กฎหมายของประเทศที่พำนักอยู่ หรือที่คุณตั้งใจจะเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการ

1.4 การยอมรับข้อกำหนด ข้อกำหนดจะถือว่าคุณยอมรับเมื่อก่อนหน้านี้ การใช้เว็บไซต์หรือบริการ หรือ คลิกเพื่อยอมรับหรือรับทราบข้อตกลงกับข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อมีตัวเลือกนี้พร้อมให้คุณใช้งานในระหว่างการเข้าถึงหรือลงทะเบียนสำหรับบริการ

1.5 การแก้ไขและความรับผิดชอบในการตรวจสอบ เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเป็นครั้งคราว และจะทำสำเนาข้อกำหนดใหม่ให้ที่ลิงก์นี้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบลิงก์นี้เพื่อพิจารณาว่าข้อกำหนดได้รับการปรับปรุงหรือไม่ และไม่ว่าในกรณีใดๆ หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการหลังจากวันที่ข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลง คุณตกลงที่จะถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดที่อัปเดตแล้ว เมื่อเราโพสต์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด วันที่ “อัปเดตล่าสุด” ที่ด้านบนสุดของข้อกำหนดจะได้รับการอัปเดต

2. การลงทะเบียนและการสร้างบัญชี

2.1 การลงทะเบียนบัญชี คุณต้องลงทะเบียนบัญชีกับเรา (“บัญชี”) ก่อนจึงจะสามารถวางเดิมพัน ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ หรือเล่นเกมใดๆ ได้ คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะลงทะเบียนบัญชีได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของคุณและขอหลักฐานอายุเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เยาว์ไม่ได้ใช้บริการ หากไม่มีการพิสูจน์อายุที่น่าพอใจ เราขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมที่จะระงับบัญชีของคุณอย่างถาวร

2.2 การเข้าถึงบัญชีเดียว คุณได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีได้เพียงหนึ่ง บัญชีเท่านั้น อนุญาตให้มีบัญชีเดียวเท่านั้นต่อครัวเรือน บัญชีหลายบัญชีที่ถือครองโดยบุคคลเดียวกันจะถูกปิดทันที และเราขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินที่ได้รับจากการถือครองหลายบัญชี นอกจากนี้ คุณต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ผ่านบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Ruay88

2.3 ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต การเพิ่มผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในบัญชีของคุณต้องทำโดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในบัญชีของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเดียวกันกับภาคผนวกที่คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมทั้งหมดในบัญชีของคุณโดยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถลงทะเบียนเครื่องมือการชำระเงินในชื่อของตนเองได้ และไม่สามารถมีบัญชีของตนเองได้ และไม่มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ ที่ลงทะเบียนในบัญชี

2.4 บัญชีเปิดตามดุลยพินิจของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ปิดใช้งาน หรือยุติบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การตัดสินใจทั้งหมดเกี่ยวกับการเปิด การบำรุงรักษา และการปิดบัญชีขึ้นอยู่กับเรา และการตัดสินใจใด ๆ ที่เราดำเนินการเกี่ยวกับแง่มุมใด ๆ ของซอฟต์แวร์ การมีส่วนร่วมของคุณหรือการเล่นเกมหรือแง่มุมใด ๆ ของบัญชีถือเป็นที่สิ้นสุด

2.5 ข้อมูลที่จำเป็น หากคุณเลือกที่จะลงทะเบียนบัญชี คุณจะต้องระบุชื่อนามสกุล ที่อยู่ วันเกิด ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ หากตรวจสอบตัวตนของคุณไม่ได้ คุณอาจต้องส่งข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม คุณจะต้องตอบคำถามเพื่อความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งข้อ หลังจากนั้นคุณจะได้รับอีเมลยืนยัน นอกจากนี้ คุณอาจจำเป็นต้องอัปเดตข้อมูลหรือข้อมูลหรือจัดเตรียมรายการเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและการฉ้อโกง และ/หรือปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบการต่อต้านการฟอกเงินของเรา

2.6 บัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว บัญชีของคุณจะถือว่า ‘ไม่มีการเคลื่อนไหว’ หากคุณไม่ได้ฝากเงิน ถอนเงิน หรือวางเดิมพัน เป็นระยะเวลาสิบแปดเดือน เมื่อไม่มีการใช้งานเป็นเวลาสิบเจ็ดเดือน เราจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนกับบัญชี โดยแจ้งว่ายอดเงินในบัญชีจะถูกตั้งค่าเป็นศูนย์เมื่อสามสิบวันนับจากการแจ้งเตือน หากบัญชีไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 18 เดือน ยอดคงเหลือในบัญชีจะเป็นศูนย์

3. เงินฝากในบัญชี การชำระคืน และการริบเงิน

3.1 ไม่มีเครดิต เครดิตจะไม่ถูกเพิ่มให้กับผู้เล่นไม่ว่ากรณีใดๆ คุณไม่สามารถเข้าร่วมหรือเล่นเกมได้เว้นแต่และจนกว่าคุณจะฝากเงินเข้าบัญชีของคุณเพียงพอ เราไม่อนุญาตให้บัญชีถูกถอนเกิน

3.2 ข้อมูลการฝากเงิน ในการฝากเงินในบัญชีของคุณ คุณต้องระบุข้อมูลที่จำเป็นก่อน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกสำหรับการฝากเงิน เมื่อคุณให้ข้อมูลที่จำเป็นแล้ว คุณจะสามารถทำคำขอฝากเงินได้จากหน้าแคชเชียร์ของบัญชีของคุณ (“คำขอฝากเงิน”)

3.3 การรักษาเงินฝาก หากคุณเลือกที่จะวางเดิมพันหรือเล่นเกมใด ๆ หรือเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ใด ๆ เพื่อเงิน เงินของคุณจะถูกฝากและเก็บไว้โดยเราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อรอผลของกิจกรรม เกม หรือทัวร์นาเมนต์ที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงข้างต้นแต่ละข้อเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

3.4 วงเงินฝาก เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนเงินที่คุณสามารถฝากได้ตลอดเวลาในระดับที่เราอาจกำหนดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณสามารถขอให้เปลี่ยนแปลงวงเงินเงินฝากนี้ได้โดยติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา

3.5 การรับเงินฝาก ทั้งเราและผู้ให้บริการของเราไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ที่จะต้องยอมรับคำขอฝากเงินของคุณ และเราจะแจ้งให้คุณทราบหากคำขอฝากเงินของคุณถูกปฏิเสธ หากคำขอฝากเงินของคุณได้รับการยอมรับ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินจำนวนเท่ากับที่ระบุไว้ในคำขอฝากเงินของคุณจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

3.6 การเรียกคืนค่าธรรมเนียม เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ครอบคลุมเงินฝากโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเล่นเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างการฝากและถอน

Logo RUAY88

Ruay88 เว็บหวยไม่มีเลขอั้น จ่ายจริง ไม่มีเลขอั้น หวยออนไลน์บาทละ 1000 ทุกบัญชี เชื่อถือได้ ถูกกฎหมาย 2566 จ่าย บาทละ 100 ทำรายการผ่าน TrueMoney Wallet ตลอด 24 ชม.

ติดต่อเรา

ruay88

Address

Home
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา