Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บหวย Ruay88

Privacy Policy เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ ตลอดจนรักษาความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของลูกค้าเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายถึงวิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เหตุใดจึงถูกรวบรวมและวิธีรักษาความปลอดภัย เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ควบคุมลักษณะ รวบรวม ใช้ รักษา และเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจาก Ruay88 และโดเมนย่อยใดๆ เพจย่อย เว็บที่รับช่วงต่อ หรือแอปพลิเคชันใดๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์หวยออนไลน์ของเรา และผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ Ruay88

1. ผู้ควบคุมข้อมูล

1.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ออกในนามของกลุ่ม ดังนั้นเมื่อเรากล่าวถึง “Ruay88”, “เรา” หรือ “ของเรา” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะหมายถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม ที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลของคุณ

1.2 ผู้ควบคุมข้อมูลที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมผ่านการใช้งานเว็บไซต์ Ruay88 ของคุณ (รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่คุณอาจให้ผ่านเว็บไซต์เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นหรือการแข่งขัน)

2. ประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวม

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ ซึ่งตัวตนของคุณปรากฏชัดเจนหรือสามารถยืนยันได้อย่างสมเหตุสมผลจากข้อมูล เมื่อข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อมีความเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ข้อมูลนิรนามหมายถึงข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้อย่างสมเหตุสมผล ข้อมูลรวมหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มหรือประเภทของลูกค้า ซึ่งไม่ได้ระบุและไม่สามารถใช้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อระบุลูกค้ารายบุคคล

 • รายละเอียดการติดต่อ เช่น ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ที่พักอาศัย และหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ
 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ช่วงอายุ หรือรูปภาพของคุณ รายละเอียดการเข้าสู่ระบบบัญชี รวมถึงชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ของคุณ
 • ข้อมูลที่ส่งแบบทวิภาคีหรือภายในกลุ่มเล็กๆ โดยใช้อีเมล โพสต์หรือวิธีอื่นๆ ในการสื่อสาร
 • ข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม (รวมถึง Facebook) เกี่ยวกับการใช้งานหรือความสนใจของคุณในบริการของเรา
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมที่คุณให้ไว้เมื่อคุณทำการซื้อ ขอแลกรางวัลหรือใช้เว็บไซต์ Ruay88 ของเรา เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการชำระเงินหรือการแลกรางวัล รวมถึงรายละเอียดธนาคารและการเงิน รายละเอียดบัตรเครดิตและใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลตำแหน่งรวมถึงข้อมูลตำแหน่งที่ให้ไว้โดยมือถือหรืออุปกรณ์อื่นที่โต้ตอบกับหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเว็บไซต์ Ruay88 หรือเชื่อมโยงกับที่อยู่ IP ของคุณ ซึ่งเราได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ประมวลผลข้อมูลนี้
 • ข้อมูลกิจกรรม เทคนิค และอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ Ruay88 ของคุณ เช่น เนื้อหาที่คุณดู เวลาและระยะเวลาที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ Ruay88 ความถี่ที่คุณใช้บริการของเรา ครั้งแรกที่คุณได้ยินเกี่ยวกับเว็บไซต์ Ruay88 การตั้งค่าและข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับเนื้อหาที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ Ruay88 รุ่นฮาร์ดแวร์ ประเภทอุปกรณ์ ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะอื่นๆ
 • ข้อมูลระบุตัวตนของรัฐบาล เช่น หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หมายเลขประกันสังคมที่เราจำเป็นต้องทำด้วยเหตุผลด้านภาษีหรือทางกฎหมายอื่นๆ และ
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ใบขับขี่ และข้อมูลการเงิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและข้อบังคับของเรา

3. เรารวบรวมข้อมูลของคุณอย่างไร

3.1 เรารวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณยืนยันว่าข้อมูลการติดต่อใดๆ ที่คุณให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้อง

3.2 ข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยตรงรวมถึงเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ Ruay88 ของเรา ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ Ruay88 ซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ Ruay88 ของเรา ตอบแบบสำรวจ กรอกแบบฟอร์ม และเกี่ยวข้องกับกิจกรรม บริการ คุณลักษณะหรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่เรามีให้บนเว็บไซต์ Ruay88 ของเรา

3.3 นอกเหนือจากการรวบรวมข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Ruay88 ของเราแล้ว เรายังรวบรวมข้อมูลจากคุณทางโทรศัพท์ วิดีโอ หรือการติดต่อทางจดหมาย (รวมถึงอีเมล แชทสด จดหมาย ข้อความ หรือสื่อสังคมออนไลน์) โทรศัพท์หรือการสนทนาทางวิดีโอทั้งหมดระหว่างคุณกับตัวแทน อาจถูกบันทึกเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การควบคุมคุณภาพ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการดำเนินการต่อด้วยการโทรดังกล่าว แสดงว่าคุณยินยอมให้มีการบันทึก

3.4 ข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม สุดท้ายนี้ เรายังใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่ออัปเดตหรือเสริมข้อมูลที่คุณให้ไว้ หรือที่เรารวบรวมไว้ รวมถึงเพื่อตรวจสอบหรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ เอกสารประกอบ และชื่อ)

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านทางเทคโนโลยี

4.1 เมื่อคุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ Ruay88 เราพยายามทำให้ประสบการณ์นั้นง่ายและมีประโยชน์ เราและพันธมิตรของเราใช้ตัวระบุมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

4.2 ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีประเภทนี้ :

 • API ทำงานโดยอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ สื่อสารกันได้ พวกเขาทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมากสำหรับโปรแกรมเมอร์และมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้ปลายทาง
 • คุ้กกี้ ไฟล์เหล่านี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่อยู่ในเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์เพื่อจัดเก็บค่ากำหนดของคุณ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณบล็อกและลบคุกกี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณทำเช่นนั้น บริการอาจทำงานไม่ถูกต้อง
 • การแท็กเหตุการณ์ การติดแท็กกิจกรรม (รวมถึงกิจกรรม Facebook App) ช่วยให้เราสามารถติดตามการดำเนินการที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ Ruay88 เช่น การติดตั้งแอปพลิเคชันและการซื้อกิจกรรม การติดตามเหตุการณ์เหล่านี้ช่วยให้เราดูการวิเคราะห์ วัดประสิทธิภาพโฆษณา และสร้างผู้ชมสำหรับการกำหนดเป้าหมายโฆษณาได้
 • ตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราอาจแบ่งปันตัวระบุโฆษณาที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณ (เช่น Apple IDFA และ Google Advertising ID) กับผู้โฆษณา ใช้เพื่อระบุอุปกรณ์ของคุณสำหรับการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต สำหรับคำแนะนำในการใช้กลไกการเลือกโฆษณาที่มีให้โดยระบบปฏิบัติการมือถือยอดนิยม โปรดไปที่หน้าตัวเลือกมือถือของ NAI ที่นี่
 • แท็กพิกเซล/เว็บบีคอน พิกเซลแท็ก (หรือที่เรียกว่าเว็บบีคอน) เป็นโค้ดส่วนหนึ่งที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์ Ruay88 ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคุณบนหน้าเว็บนั้น การใช้พิกเซลช่วยให้เราสามารถบันทึกได้ เช่น ผู้ใช้เข้าชมหน้าเว็บใดหน้าเว็บหนึ่งหรือคลิกที่โฆษณาใดโฆษณาหนึ่ง เรายังอาจรวมเว็บบีคอนไว้ในอีเมลเพื่อทำความเข้าใจว่าข้อความถูกเปิด ดำเนินการ หรือส่งต่อหรือไม่
Logo RUAY88

Ruay88 เว็บหวยไม่มีเลขอั้น จ่ายจริง ไม่มีเลขอั้น หวยออนไลน์บาทละ 1000 ทุกบัญชี เชื่อถือได้ ถูกกฎหมาย 2566 จ่าย บาทละ 100 ทำรายการผ่าน TrueMoney Wallet ตลอด 24 ชม.

ติดต่อเรา

ruay88

Address

Home
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา